Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Varning, du är i politiskt inkorrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt korrekt läge

Exakt. Det som Håkan Boström för fram i sin ledare är sådant som undertecknad, Per J Åkesson, Mattias Hans Karlsson m fl lyft fram och påpekat hur många gånger som helst