Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Du är i politiskt korrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt inkorrekt läge

xXxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx