Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Varning, du är i politiskt inkorrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt korrekt läge

Med tanke på den karaktären på och den nivå som rått och råder i samhällsdebatten, framstår Göran Perssons på gränsen till banala självklarheter som osannolikt djupa visdomsord: