Invandringsdebatten

En länksida om den svenska invandringsdebatten.

Varning, du är i politiskt inkorrekt läge. Klicka här för att växla till politiskt korrekt läge

Det hävdas ibland att flyktinginvandring är nödvändigt för att lösa arbetskraftsbrist. Syftet är att lura de som inte fattar att befolkningsökning inte bara ökar utbud utan även efterfrågan på arbetskraft.